FVA-Ungdom
Styrets sammensettning.
Ingress - kort beskrivelse
På Fiskaa Verks Industriområde har vår forening medlemmer i 4 av Elkem bedriftene:


- Elkem Solar
- Elkem Carbon
- Elkem Teknologi
- Elkem Silicon Materials
 
Til sammen er vi ca. 223 medlemmer (feb. 12), av disse er ca. 93 pensjonister, som er en avd. i fagforbundet Industri Energi.
Vi har alle sett nødvendigheten av å ha ei sterk forening som kan representere ansatte i diskusjoner og forhandlinger med ledelsen. Vi har innflytelse fordi vi er mange som står sammen. Vi håper du vil trives i dette fellesskapet og selv være med på å utvikle din arbeidsplass. De tilitsvalgte i FVA sitter i styret for Elkem Solar, Elkem Carbon og Elkem konsern styret. FVA har også represtant i Elkem pensjonsutvalg.
Våre tillitsvalgte har også fast plass i AMU ved de forskjellige enhetene. Vi jobber under tariffområde for elektrokjemisk overtenskomst og det er FVA som har forhandlingsrett ved Elkem Fiskaa Verk.
FVA har som største fagforening Hovedverneombudet.
 
Søk:
Annonse:
Kontortid
FVA har eget kontor. Vi har åpent hver dag fra kl 0700 til 1500. Du er alltid velkommen innom, men det kan være smart å ta en telefon først, for det hender dessverre at vi ikke kan bemanne kontoret.

Noets intern mail: FSK_Fiskaa Verk Arbeiderforening
E-Mail: post@fva.no