På Fiskaa Verks Industriområde har vår forening medlemmer i 4 av Elkem bedriftene:


- Elkem Solar
- Elkem Carbon
- Elkem Teknologi
- Elkem Silicon Materials
 
Til sammen er vi ca. 223 medlemmer (feb. 12), av disse er ca. 93 pensjonister, som er en avd. i fagforbundet Industri Energi.
Vi har alle sett nødvendigheten av å ha ei sterk forening som kan representere ansatte i diskusjoner og forhandlinger med ledelsen. Vi har innflytelse fordi vi er mange som står sammen. Vi håper du vil trives i dette fellesskapet og selv være med på å utvikle din arbeidsplass. De tilitsvalgte i FVA sitter i styret for Elkem Solar, Elkem Carbon og Elkem konsern styret. FVA har også represtant i Elkem pensjonsutvalg.
Våre tillitsvalgte har også fast plass i AMU ved de forskjellige enhetene. Vi jobber under tariffområde for elektrokjemisk overtenskomst og det er FVA som har forhandlingsrett ved Elkem Fiskaa Verk.
FVA har som største fagforening Hovedverneombudet.
Medlemsskap i "kassa" er frivillig. "Kassas" formål er å yte medlemmene hjelp i form av pengebidrag. Ved å bli trukket kr 35,- hver måned i lønn, får en refundert egenandeler ved legebesøk og legevakt.
Litt om Industri energi
I 2006 ble to fagforbund slått sammen til et, NKIF og NOPF ble til fagforbundet Industri Energi. industri Energi er et felles fagforbundt for Olje og gass industri. Smelteverks industri og treforedling. Forbundet er fordelt på to hovedkontor i Oslo og Stavanger. Ledern av Forbundet heter Leif Sande.
Søk: